Екологични фактори на средата

Тест 2 /Множествен избор/

  
Изберете само 1 верен отговор!