Размножаване и индивидуално развитие на животните и човека

Тест 2 /Множествен избор/

  
Изберете само 1 верен отговор!