Тестове по биология и здравно образование за матура

Тестовете са разработени по раздели. Включват въпроси с избираем отговор давани на матурите по Биология и здравно образование. Подходящи са за самоконтрол и за затвърждаване и коригиране на знанията.

 

Строеж на организмите на молекулно ниво 1

Строеж на организмите на молекулно ниво 2

Структура на клетката 1

Структура на клетката 2

Процеси в клетката 1

Процеси в клетката 2

Наследственост и изменчивост 1

Наследственост и изменчивост 2

Размножаване и индивидуално развитие на животните и човека 1

Размножаване и индивидуално развитие на животните и човека 2

Екологични фактори на средата 1

Екологични фактори на средата 2

Популация, биоценоза, екосистема и биосфера 1

Популация, биоценоза, екосистема и биосфера 2

Еволюция на организмите 1

Еволюция на организмите 2

 

Изготвил: Р. Хаджийска

radha1970@abv.bg

- преподавател по биология и здравно образование в ПГХВХТ гр. Дупница


ПГХВХТ